Opleidingsadvies
Kiezen wat je wilt
Studiekeuzecoach
Kiezen wat je wilt
advies studiekeuze
Kiezen wat je wilt
workshop studiekeuze
Kiezen wat je wilt
hulp bij studie kiezen
Kiezen wat je wilt
begeleiding studiekeuze
Kiezen wat je wilt
studiekeuzeadvies
Kiezen wat je wilt
loopbaanbegeleiding
Kiezen wat je wilt
sollicitatiebegeleiding
Kiezen wat je wilt
Studiekeuzecoach
Kiezen wat je wilt
Opleidingsadvies
Kiezen wat je wilt

Gesprekspartners voor examenleerlingen en studiekiezers

Wanneer je zoon of dochter in het laatste jaar van de middelbare school komt, breekt er een bijzondere tijd aan. Er moeten in het laatste jaar keuzes gemaakt worden en resultaten behaald.

Studiekeuze begint bij de vragen wie ben ik? wat kan ik? en wat wil ik? Met het antwoord op die drie vragen vormt een jongere een beeld van zichzelf. Hoe je je kind ondersteunt bij het vormen van een helder zelfbeeld hangt af van wie jij als ouder bent, wat je kunt en wat je wilt. De verwachtingen die je van je kind hebt en de kennis en ervaring waarover je zelf beschikt zet je (onbewust) in bij de ondersteuning van je kind. 

Er verandert het een en ander wanneer je kind gaat studeren. Niet alleen voor je zoon of dochter, maar ook voor jezelf. Je belangrijkste zorg en opvoedtaak zit er op. Het blijven je kinderen, maar ze leiden een steeds zelfstandiger leven dan daarvoor. Misschien gaan ze zelfs het huis uit. Hoe bereid je je daar op voor? Hoe ga je daarmee om?

K!ES Magazine is speciaal voor jou gemaakt. De decaan die je zoon of dochter ondersteunt bij de voorbereiding op zijn of haar studiekeuze, heeft K!ES Magazine wellicht besteld. Vraag ernaar tijdens de ouderbijeenkomst op de school van je kind.

Informatie voor ouders

K!ES Workshops

Kiesweb organiseert workshops van een dagdeel waarin je zoon of dochter in acht tot tien stappen een beeld van zichzelf vormt en een idee opdoet van de studie die bij hem of haar past. Thuis wordt een interessetest gemaakt ter voorbereiding van de K!ES Workshop. Na de workshop gaat je kind naar huis met een actieplan en een opleidingen-top 3 om in de weken daarna een weloverwogen keuze te maken.

Studiekeuzedriedaagse

Je kunt je kind ook opgeven voor de studiekeuzedriedaagse: drie dagen lang ondergedompeld worden in studiekeuzeactiviteiten. Behalve de studiekeuzeopdrachten leert je kind ook door de andere activiteiten - zoals samen koken en sporten of creatief bezig zijn - waar zijn of haar sterke en minder sterke punten liggen. Neem je de leiding, leiden jouw ideeën tot een nog leuker resultaat of vind je het fijn om achter de schermen het succes te bepalen? Deze en andere inzichten komen aan bod.

alles in balans

K!ES Magazine: voor ouders van studiekiezers en examenleerlingen

Het lijkt als de dag van gisteren dat je kind nog een afhankelijk baby’tje was. En binnenkort gaat hij of zij zelfstandig en ‘volwassen’ studeren. K!esweb en Alles in Balans.nu geven jaarlijks in augustus een magazine uit voor ouders van studiekiezers en examenleerlingen in regio Alkmaar. We zien de lezer niet alleen als de vader of moeder van een studiekiezer/examenkandidaat, maar ook als mannen en vrouwen voor wie de primaire zorg en opvoeding van hun kind(eren) er op zit. Ze blijven ouders, maar met een andere taak en misschien wel met meer tijd om nieuwe dingen te ondernemen.

Meer over K!es Magazine

7 keuzestijlen

Elk kind is verschillend en neemt beslissingen op een eigen wijze. Er zijn 7 verschillende keuzestijlen te onderscheiden:

 

Logisch-rationeel: goede voorbereiding, alle alternatieven op een rijtje, nagaan welke consequenties verschillende mogelijkheden hebben, voor – en tegenargumenten formuleren.

Sleutelwoorden: rationeel, objectief, beredeneerd, verstandelijk, ordelijk

 

Intuïtief: ergens van binnen weten dat het goed zit, kiezen op de automatische piloot, zonder te discussiëren.

Sleutelwoorden: intuïtief, spontaan, onderbewust

 

Impulsief: de eerste indruk is de beste, snel beslissen, niet te veel over nadenken, achter de keuze staan, in het avontuur storten.

Sleutelwoorden: impulsief, uitbundig, initiatief

 

Uitstellend: iedere keuze uitvoerig bekijken en bespreken, vlak voor het keuzemoment vaak een grote onzekerheid of verwarring, beslissing op het allerlaatste moment nemen.

Sleutelwoorden: aarzelen, twijfelen, uitstellen

 

Emotioneel: kiezen op gevoel, kiezen in het moment, sfeer proeven.

Sleutelwoorden: gevoel, emotie, sfeer, thuis voelen

 

Meegaand: aanpassen aan wat anderen doen en willen, advies opvolgen van vertrouwenspersoon, eigen wil aanpassen aan de keuze  van een ander, liefst een ander laten kiezen.

Sleutelwoorden: aanpassing, volgzaamheid, vertrouwen op een ander

 

Eigenzinnig: niet door anderen laten beïnvloeden, op eigen keuze vertrouwen, achter eigen keuze staan.

Sleutelwoorden: zelfstandig, vertrouwen, eigen wil